Gia vị hoàn chỉnh

Thêm vào danh sách yêu thích
SỐT GỎI ĐA NĂNG
Mua ngay Thêm
Thêm vào danh sách yêu thích
SỐT NƯỚNG MUỐI ƠT
Mua ngay Thêm
Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO TẾT 2024
Mua ngay Thêm

COMBO TẾT 2024

99,000 đ-11%

112,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO GIA VỊ TẾT 2
Mua ngay Thêm

COMBO GIA VỊ TẾT 2

199,000 đ-8%

218,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO GIA VỊ TẾT 1
Mua ngay Thêm

COMBO GIA VỊ TẾT 1

199,000 đ-8%

218,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO GIA VỊ MINI
Mua ngay Thêm

COMBO GIA VỊ MINI

159,000 đ-7%

172,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
MUỐI ỚT ĐỎ
Mua ngay Thêm

MUỐI ỚT ĐỎ

57,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO MUỐI TÔM THẬT SELAFU Hết hàng
Mua ngay Thêm
Thêm vào danh sách yêu thích
MUỐI TÔM THẬT SELAFU Hết hàng
Mua ngay Thêm
Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO TIỆC TẠI GIA 3
Mua ngay Thêm
Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO TIỆC TẠI GIA 2
Mua ngay Thêm

COMBO TIỆC TẠI GIA 2

314,000 đ-5%

331,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO TIỆC TẠI GIA 1
Mua ngay Thêm
Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO CƠM NHÀ 3
Mua ngay Thêm

COMBO CƠM NHÀ 3

260,000 đ-5%

274,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO CƠM NHÀ 2
Mua ngay Thêm

COMBO CƠM NHÀ 2

260,000 đ-5%

274,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
COMBO CƠM NHÀ 1
Mua ngay Thêm

COMBO CƠM NHÀ 1

270,000 đ-5%

287,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
SỐT LẨU THÁI
Mua ngay Thêm

SỐT LẨU THÁI

67,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
SỐT WASABI
Mua ngay Thêm

SỐT WASABI

69,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
SỐT THÁI
Mua ngay Thêm

SỐT THÁI

58,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
SỐT PHÔ MAI Hết hàng
Mua ngay Thêm

SỐT PHÔ MAI

40,000 đ

Thêm vào danh sách yêu thích
SỐT MẮM ME Hết hàng
Mua ngay Thêm

SỐT MẮM ME

44,000 đ

Zalo Chat
Gọi ngay: 0906009991